Zeg niet ‘Dienst Opleidingen’ maar wel ‘Team Information Curation’ – L&D nieuwe stijl 3/4

afbeelding1

In deze reeks van 4 blogs passeren enkele nieuwe gedaanten van de rol L&D de revue. Deze keer de information curator. Eén van de grote nadelen van deze rol is dat er geen fatsoenlijke Nederlandse vertaling is van de Engelse term. 🙂  Het helpt echter wel om te denken aan de curator van een tentoonstelling of museum. Deze laatste stelt een tentoonstelling samen door werken die het museum bezit via een bepaalde hoek te belichten. Vaak worden er ook werken uit ander collecties aan toegevoegd om het beeld completer te maken. Op deze manier voegt de curator meerwaarde toe aan de eigen collectie.

Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat er grote nood is in elke organisatie aan verschillende informatie curators. Hij of zij :

  • verzamelt informatie;
  • filtert Informatie;
  • geeft de nieuwe informatie meerwaarde voor de organisatie;
  • deelt de informatie regelmatig en snel.

Informatie verzamelen

Een informatie curator is het best al een expert binnen het vooropgestelde domein. Als je al veel weet over een bepaald onderwerp, dan heb je niet alleen toegang tot kwaliteitsvolle informatiebronnen. Een expert kan ook beter het verschil maken tussen waardevolle informatie en waardeloze informatie. Een expert weet waar die info te vinden is, kent de juiste mensen, heeft vaak een uitgebreid netwerk van andere experten.

Informatie filteren

In deze tijd van gigantische informatie-overvloed is het echter ook belangrijk om de informatie te filteren. Zoals de bekende technologie-ondernemer Mitchell Kapor zegt: ‘Getting information from the internet is like taking a drink form a fire hydrant’. Dat loopt zelden goed af. Een echte informatie curator filtert de informatie om die info er uit te halen die nuttig is voor zijn/haar eigen organisatie.

Meerwaarde geven door te verbinden

Met deze nieuwe en relevante informatie gaat de information curator vervolgens aan de slag. Hij of zij legt verbanden met informatie die al in de organisatie aanwezig is om meerwaarde te creëren. Zoals bijvoorbeeld ‘Er is een website waarop je dit of dat kan berekenen en op de volgende manier is dat interessant voor onze organisatie’. Het is in deze fase dat de waarde van de informatie curator het meest zichtbaar wordt. Op deze manier stuwt hij of zij de organisatie vooruit.

Snel en regelmatig delen

 Een echte informatie curator deelt zijn (ver)nieuwe(nde) informatie snel en regelmatig.Dat kan op verschillende manieren: ‘old school’ in een stafvergadering of het personeelsblad, ‘new world’ op een digitale manier van in een gesloten facebookgroep, op een pinterestbord, een nieuwsbrief, twitter, Yammer, etc… Andere medewerkers die deze informatie ‘volgen’ worden zo snel op de hoogte gehouden. Zo kennen we allemaal wel een collega van wie we zeggen ‘Ah…. Als X of Y dat zegt, dan moet ik daar naar luisteren, dat is altijd interessant’. Niet elke medewerker heeft de tijd, zin of expertise om een gespecialiseerd forum te volgen. Als de information curator in zijn organisatie dat echter wel doet, de relevante informatie filtert om vervolgens linken te leggen met de eigen organisatie. Wanneer dit soort ‘verwerkte’ informatie gedeeld wordt in een organisatie, creëert het een belangrijke hefboom.

3 taken voor L&D

Om te beginnen is het belangrijk dat L&D zijn eigen information curator is. Hij of zij is een expert in ‘leren’ en ‘laten leren’ en kan dus nieuwe informatie op dit vlak volgen en filteren. Welke nieuwe leervormen zijn relevant en geschikt voor de eigen organisatie? Welke L&D trends zijn waardevol en passen bij onze eigen organisatie? Door vervolgens deze informatie met toegevoegde waarde te delen, kan L&D zijn eigen relevantie duurzaam bewijzen.

Een tweede manier waarop L&D op het vlak van informatie curation een cruciale rol heeft te spelen, is het opsporen en opleiden van informatie curators binnen de eigen organisatie. Wie is er geschikt om binnen welk gebied van expertise deze rol op zich te nemen. En welke vaardigheden heeft deze persoon nog nodig om deze rol ten volle te kunnen spelen?

Een derde manier waarop L&D informatie curation kan helpen, is door het management te overtuigen om te investeren in informatie curators. Dat is vaak niet zo moeilijk, zeker niet in kleine organisaties. Goede informatie curating heeft namelijk meestal een directe link met de kernactiviteiten van de organisatie. De top van de organisatie bestaat ook vaak uit mensen die op één of andere manier al deze rol op zich nemen. Ze zien/voelen een trend in de markt, zoeken info, filteren de relevante info, leggen verbanden met de eigen organisatie en delen deze info om ermee aan de slag te gaan. Het komt er dan vaak op aan om ook voor andere aspecten van de eigen organisatie ook een informatie curator aan te moedigen. In een organisatie waar zowel voor de boekhouding, het wagenpark, de logistiek, het call centre,… actief aan informatie curatie gedaan wordt, is en blijft gezond en sterk.

Informatie curatief is met andere woorden een derde manier waarop L&D zijn eigen relevantie in de toekomst kan veiligstellen

Kom er bij, er is nog plaats op de bank

Word lid, het is gratis

Benchmark-2

  • Stel je vragen en deel je ervaringen over verschillende onderwerpen in het forum.
  • Doe mee aan de uitdaging van de maand.
  • Krijg toegang aan een grotere waaier aan interessante instrumenten.
  • Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.