Wat is de invloed van leren op motivatie deel 3?

36763432_s

Wat is de impact van leren op de motivatie van medewerkers. De Zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan levert hiervoor een interessante bril. Deze theorie ziet 3 universele psychologische basisbehoeften die motivatie voeden. Verbondenheid is nummer 3 in de rij en staat nu centraal.

Maak kennis met de ZDT in dit korte filmpje.

Als je alleen naar opleidingen kijkt, zie je snel een aantal directe manieren waarop dit voor verbondenheid zorgt:

  • Deelnemers die samen een goede opleiding volgen, komen in een gezamenlijk leerproces terecht. Ze leren met en van elkaar, delen ervaringen en tips. Dit creëert vanzelf een band. Zeker in langere opleidingstrajecten zie je dat deelnemers nadien onderling contact houden om elkaar verder te helpen bij bepaalde kwesties. Intervisie-sessies en co-development duo’s zijn formele uitingen hiervan die een organisatie met deze bedoeling kan opzetten.
  • Als alle medewerkers van een team of een organisatie dezelfde opleiding hebben gehad, creëert dit een gemeenschappelijk kader en een gemeenschappelijke woordenschat. Ook dit zorgt voor verbondenheid.

Wat kan L&D nog meer doen om voor verbondenheid te zorgen?

Als organisatie kan je ook nog op andere manieren bijdragen tot verbondenheid.

  • Het is belangrijk de juiste medewerkers te betrekken bij het opsporen van leerbehoeften en het ontwikkelen van leeroplossingen. De juiste medewerkers wil in dit geval concreet zeggen die medewerkers die een betekenisvolle relatie hebben met de doelgroep waarvoor je werkt. Stel bijvoorbeeld dat het team van de klantendienst een opleiding wil over klachtenopvang. Het is dan belangrijk om bij de analyse van de leerbehoeften die medewerkers te bevragen die in de groep alom respect genieten vanwege hun expertise en ervaring. Dit zal ervoor zorgen dat de collega’s openstaan voor de oplossingen die de opleiding aanbiedt.
  • Verbondenheid tussen verschillende afdelingen zorgt voor een betere interne communicatie en grotere performantie van de hele organisatie. Dit kan je als organisatie stimuleren door bijvoorbeeld bij veranderingsprojecten verschillende medewerkers te betrekken. Stel dat je als organisatie wil beginnen werken met een HR Self Service Systeem waarin medewerkers hun vakantie elektronisch kunnenaanvragen, zich kunnen inschrijven voor opleidingen, hun onkosten kunnen declareren, etc. Je stelt een werkgroep samen om deze verandering in goede banente leiden. In zo’n geval is het interessant om het projectteam samen te stellen uitmedewerkers van allerlei diensten en niet alleen medewerkers van HR. Door relevante vertegenwoordigers van de eindgebruikers van het Self Service Systeem bij de stuurgroep te betrekken, krijgt de verandering een groter draagvlak. En dit creëert organisatiebrede verbondenheid.

Sociale media en verbondenheid

Sociale media hebben voor vele nieuwe extra mogelijkheden tot contact (houden) gezorgd. En in sommige gevallen zorgt dit inderdaad ook voor verbondenheid. De meeste medewerkers van vandaag zijn hiermee vertrouwd doordat ze in hun vrije tijd facebook,twitter, whatsap, pinterest, etc veelvuldig gebruiken. Sommige verenigingen gebruiken online communities om nieuws te delen, problemen op te lossen, etc.

Ook organisaties kunnen deze vaardigheden van hun medewerkers aanboren om verbondenheid te creëren. Een interne facebookgroep rond een bepaald thema of een yammergroep rond een bepaald project zijn daarvan voorbeelden.

Steeds meer organisaties zetten daarom binnen het kader van Learning en Development ook online communities op. Dit is een online platform met een zeer specifieke focus. Dit kan een thema zijn zoals bijvoorbeeld ‘leidinggeven’. Andere mogelijkheden zijn een bepaaldeberoepspraktijk, een bepaald productieproces, een bepaalde dienstverlening, etc.

Voorbeeld van een community

Laten we het voorbeeld nemen van een ziekenhuis waar veel patiënten komen voor raadplegingen. Elk van deze verschillende diensten heeft een onthaal waar patiënten zich inschrijven, melden, afspraken maken, etc. Het onthaal op dergelijke diensten is een ingewikkeld kruispunt waar patiënten, dokters, verpleegkundigen, logistieke medewerkers, interne en externe telefoons samenkomen en tegelijkertijd de aandacht vragen van de onthaalmedewerkers.

Als deze medewerkers lid zijn van een interne online community van onthaalmedewerkers,kunnen ze elkaar elektronisch vragen stellen, info en tips delen. Als deze community dan bovendien geleid wordt door de overkoepelende leidinggevende van deonthaalmedewerkers, kan dit kanaal ook gebruikt worden om nieuwtjes te delen, info te verspreiden, etc. Maar bovenal zal deze community verbondenheid creëren tussen mensen die je gewoon al om hele praktische redenen moeilijk fysiek op hetzelfde moment in eenopleidings- of vergaderlokaal kan krijgen.

Learnie.net: een online community of practice

De focus? Alle vormen van leren die in organisaties gebeuren. Het is een ontmoetingsplek om van elkaar te leren door te delen, zowel inspiratie, tools, ervaringen, vragen, praktische tips en boeiende inzichten.

Heb je zin om om te werken aan de performatie van je organisatie? Wil je graag dat je collega’s gelukkige en gemotiveerde medewerker zijn? Dan zal je je thuis voelen bij learnie.wpengine.com.

 

Download de gratis mindmap

Deze mindmap legt aan de hand van de Zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan uit hoe leren een positieve impact heeft op  motivatie. Of anders geformuleerd: waarom investeren in opleiding en ontwikkeling essentieel is om medewerkers te motiveren en te engageren. Een mindmap om in het groot boven je bureau te hangen dus. 🙂

Klik hier om te downloaden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.