Verlangen en keuze – Een interessante kijk op verandering op de werkvloer 3/5

In de vorige blog hebben we al 2 belangrijke factoren beschreven die een invloed hebben op het al dan niet succesvol veranderen in organisaties: de hoeveelheid disruptie en de tijd die je nodig hebt om aan de verandering te wennen.

Volgens Britt Andreatta zijn er echter nog 2 andere factoren die een belangrijke rol spelen: motivatie en keuze van de medewerkers. Opnieuw stelt ze hier een simpel maar efficiënt schemaatje voor:

'Wired to resist' van Britt Andreatta
Schema Andreatta verandering keuze en verlangen

Een verandering die je zelf hebt gekozen (kwadrant rechts boven) en waar je ook echt naar verlangt, is waarschijnlijk een verandering waarvoor je erg gemotiveerd bent: een nieuwe job, een promotie die je hebt gekregen nadat je hebt meegedaan met een interne selectieprocedure.

Een verandering die je niet zelf hebt gekozen, maar die je eigenlijk wel wil… (kwadrant links boven) die zal je waarschijnlijk beschouwen als een interessante kans. Ook hier zal je motivatie waarschijnlijk nog groot zijn. Denk aan de mogelijkheid aangeboden krijgen, om ook vanuit thuis te werken.

Het zijn de onderste kwadranten waar het gebrek aan motivatie een probleem kan worden. Een verandering die je niet wil en die je niet hebt gekozen… (links onder) is een opgedrongen verandering. Sommige medewerkers zullen hun hielen ingraven en veel weerstand vertonen. Zo zijn er medewerkers die geen interesse hebben om vanuit thuis te werken. Ze vinden dat moeilijk of willen privé en werk strikt gescheiden houden. Deze medewerkers zullen waarschijnlijk heel veel weerstand vertonen tegen deze opgedrongen maatregel.

Het kwadrant rechts onder gaat over veranderingen die je eigenlijk wel heb gekozen maar die je niet echt wenst, zijn de moeilijkste. Denk maar aan een verandering van taak of team als alternatief voor je job verliezen. Motivatie vinden voor dergelijke veranderingen is niet zo gemakkelijk.

Opnieuw is dit een interessant en simpel te gebruiken en te begrijpen modelletje. Als leidinggevende of als L&D’er kan je hiermee snel overzien hoe gemotiveerd medewerkers zullen zijn voor een verandering.

Een voorbeeld

In eerdere blogs heb ik een interessant project beschreven dat de Epsilon Learning Award heeft gewonnen. Het ging om een verandering in manier van professioneel communiceren onder verplegend personeel. Alhoewel het om een drastische en grote verandering van een dagelijkse gewoonte ging, was het een verandering die de meeste verpleegkundigen omarmden. Elk van hen is zich zeer bewust van het belang van goede communicatie voor het welzijn en de veiligheid van de patiënt. De motivatie van de medewerkers om zich in te zetten voor de verandering was dus groot. Het was daardoor ook voor bijna alle betrokken een prettig project om aan te werken en iedereen was ook meer dan bereid om resultaten te delen. Daardoor werd de verandering zeer snel zichtbaar en tastbaar.

Heb je zin om deze blogs over dit winnende project te (her)lezen? Je vindt ze hier:

Katrin Naert (foto Christa Claessens)

Leg je vraag/probleem/uitdaging binnen L&D voor en ik denk graag met je mee!

Heb je een idee dat je wil aftoetsen met een expert?
Zit je vast met je opleidingsplan?
Heb je twijfels bij de manier waarop je je opleidingen evalueert?

Aarzel dan niet en maak een afspraak voor een
‘Kwartiertje-sparren-met-Katrin’ via Skype of telefoon.

Kwartiertje met Katrin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.