Towards Maturity Benchmark Rapport 2017-2018 – 2/2

Towards Maturity 2017-2018 0

In de vorige blog hebben we besproken wat dit jaarlijkse grote benchmark rapport voor L&D te vertellen had rond leertechnologieën. In deze blog een paar andere interessante cijfers.

Gemiddeld spenderen deelnemende organisaties 400 tot 600 Britse pond per medewerker en 41% verwacht dat dit de komende 2 jaar zal verhogen. Aan welke opleidingsthema’s wordt dit budget vooral uitgegeven?


Towards Maturity 2017- 2018 5

Deze cijfers tonen duidelijk aan dat alles wat verplichte nummers is, (alles in verband met gezondheid, veiligheid en compliance eigen aan de sector) gaat lopen met het leeuwenaandeel van de e-learning. Het tweede lijstje toont echter aan dat de klassieke thema’s voor face-to-face training meer en meer via e-learning worden aangeboden.

Aandeel formeel leren

Van al het formele leren is 55% nog face-to-face en 6% wil dit aandeel zelfs verhogen. 23% is een mix van face-to-face leren en online leren maar 78% wil dit verhogen in de komende 2 jaar. 22% van formeel leren is volledig online en 72% van de deelnemers wil dit verhogen de komende jaren.

Ook interessant was de volgende terloopse opmerking in het rapport. Van alle compliance e-learning wordt slechts 73% volledig doorlopen door de deelnemers.

Maatwerk in opleidingen vind je vooral bij thema’s die erg belangrijk zijn voor de eigen business:

  • 95% van alle onboarding opleidingen;
  • 91% voor opleidingen rond eigen interne systemen en processen;
  • 72% voor vaardigheden die eigen zijn aan de sector.

Kant-en-klare e-learning wordt vooral gekocht voor ICT en professionele vaardigheden. Door allerlei gratis (online) opleidingsmogelijkheden en diensten zoals TED Talks wordt er steeds minder maatwerk in e-learning gevraagd aan externe consultants.

En L&D’ers zelf?

Het rapport bevraagt L&D’ers ook over hun eigen vaardigheden en dat levert het volgende interessante beeld op.

Towards Maturity 2017- 2018 6

L&D’ers en de afdeling hebben vooral de vaardigheden in huis die geassocieerd worden met een klassiek old school L&D-aanbod. Het lijstje van vaardigheden die ze willen ontwikkelen, situeren zich veel meer in de digitale wereld (behalve ‘facilitation collaboration’).  Dit is iets wat ieder jaar terugkomt in het rapport maar het lijkt wel of er geen enkele vooruitgang wordt gemaakt op dit vlak.

De verwachtingen van L&D’ers

De bevraging polste ook naar wat L&D verwacht en ambieert te realiseren:

Towards Maturity 2017- 2018 7png

En alhoewel 96% van de deelnemers het zelfgestuurd leren wil opdrijven, zegt maar 24% dit ook te realiseren. Terwijl medewerkers uit de deelnemende organisatie voor 87% vinden dat ze al zelfgestuurd leren. Verrassende contradictie, merkt het rapport terecht op.

L&D’ers zijn ook bevraagd over op welke gebieden hun beleid en aanbod ook echt resultaat op levert. Deze cijfers zijn ontnuchterend:

Towards Maturity 2017- 2018 8

Deze 5 resultaatsgebieden zijn wat Towards Maturity betreft een soort van barometer voor de efficiëntie en effectiviteit van L&D-activiteiten.  Daarom worden deze jaar na jaar gemeten. Zoals je kan zien, zijn de resultaten niet erg bemoedigend.  Maar wat doen diegene die deze resultaten wel boeken, anders dan andere organisaties?

 

TMI 9

Als je dit lijstje ziet, kan je niet anders dan concluderen dat er niet veel revolutionairs nodig is om resultaten te boeken. Zorgen dat de leerinhoud aansluit bij de jobinhoud en toelaten dat mensen hun eigen tablets en mobiele telefoons gebruiken om te leren…. Het is een beetje beschamend dat dit blijkbaar nog altijd geen ingeburgerde best practices zijn.

Ook sociaal leren en communities of practices blijken een belangrijke sleutel te zijn.

Hiermee heb ik – wat mij betreft – de belangrijkste elementen uit het jaarlijkse benchmark rapport geselecteerd en becommentarieerd. Wil je het volledige rapport zelf lezen? Dan kan je dit hier gratis downloaden.  https://towardsmaturity.org/2017/11/27/ld-where-are-we-now/

Meer Towards Maturity? Dan kan je de samenvatting downloaden die ik heb gemaakt van het rapport van vorig jaar. Veel leesplezier.

Graag een samenvatting van het belangrijkste Europese benchmark rapport in L&D?

Naar mijn smaak staan de interessantste samenvattende resultaten uit ‘Towards Maturity’ wat te ver uit elkaar. Daarom heb ik voor mezelf – en met medeweten van Towards Maturity – een samenvatting gemaakt door via copy-paste de resultaten anders te organiseren. Deze samenvatting deel ik graag met jullie.

Download gratis de samenvatting

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.