Proficiat, jij mag het opleidingsplan schrijven – deel 2/4

Als je inderdaad een opleidingsplan gaat schrijven, is het verstandig om deze opdracht te starten met op zijn minst de volgende vraag te stellen.Waarom willen we een opleidingsplan? Het antwoord erop zal namelijk erg bepalend zijn voor de manier waarop je het opleidingsplan uitwerkt.

Het opleidingsplan moet vooral dienen om onze verplichtingen voor de sociale balans te helpen realiseren.

In dit geval zal het – bij wijze van spreken – volstaan om het aantal opleidingsuren voor elke medewerker in kaart te brengen en daar nog de opleidingskosten en de verletkost aan toe te voegen. De verletkost is het loon dat je hebt uitbetaald aan medewerkers terwijl ze opleiding aan het volgen waren en dus niet aan het werk waren. Belangrijk is wel om opleidingsuur’ goed te definiëren. Voor de Nationale Bank van België* (de instantie die de sociale balans controleert) tellen zowel formele als informele opleidingsuren. Formele opleidingsuren worden doorgaans goed geregistreerd, informele opleidingsuren daarentegen…

Het opleidingsplan moet structuur in ons opleidingsbeleid brengen.

In dat geval is het schrijven van het opleidingsplan bij wijze van spreken eerder een sluitstuk dan een startpunt. Het is dan slimmer om te starten met een denkoefening rond het algemeen L&D beleid. Deze denkoefening kan je centreren rond vragen zoals

  • Welke visie hebben wij als organisatie op leren?
  • Wat is onze organisatiecultuur op het vlak van leren?
  • Wat willen we bereiken met ons L&D beleid?
  • Hoe gaan we dat doen?
  • Wat is ‘leren’ voor ons?
  • Wat verwachten we van onze medewerkers op het vlak van leren?

We willen een opleidingsplan zodat het voor al onze medewerkers duidelijk is wat er mogelijk is op het vlak van Learning & Development is onze organisatie.

Dan zal het ook zaak zijn om goed na te denken over hoe je dit plan wil ontsluiten? Op papier of online? Met welke soort opleidingsvragen of leervragen zitten onze medewerkers? Hoe gaan jullie leervragen ondersteunen als die eenmaal komen? Welke antwoorden willen jullie bieden op leervragen? Welke rol zal de directe leidinggevende spelen bij leervragen?

We willen een opleidingsplan omdat we willen weten of onze inspanningen op het vlak van L&D renderen.

Dat doen we per slot van rekening ook met al onze andere investeringen. Met deze doelstelling voor ogen is het belangrijk om te beseffen dat het meten van opleidingsresultaten niet alleen moeilijk is. Het kost ook heel wat tijd en middelen. Bovendien begint het meten van opleidingsresultaten al van bij de ontwikkeling van een opleiding. Als je deze denkoefeningen niet hebt gedaan, voordat de eerste opleidingsdag is doorgegaan, valt het te betwijfelen of je op een geloofwaardige manier resultaten kan meten.

We willen een opleidingsplan want we willen een lerende organisatie zijn.

Alhoewel ik het valoriseren en optimaliseren van L&D alleen maar kan toejuichen, ben ik bij dergelijke uitspraken altijd voorzichtig. ‘Geen woorden maar daden’ of  ‘Walk your talk’ of ‘Do as a say and not as I do’ zijn dan spreekwoorden die spontaan bij mij opborrelen. Het is niet het hebben omdat je een opleidingsplan hebt dat je een lerende organisatie bent, integendeel. Bij een lerende organisatie zit leren in het DNA.

En hoe zit het in jouw organisatie? Waarom willen jullie een opleidingsplan?

*Lees hier de nota van de Nationale Bank over wat zij begrijpen onder opleidingsinspanning.

Vind je het ook jammer dat er niet zoiets bestaat als een invulformulier-boem-pats-opleidingsplan bestaat?

Oud gereedschap

Zoek je hulp bij het volgende:

  • Een opleidingsplan schrijven: wat is de goede aanpak?
  • Welke informatie heb ik allemaal nodig?
  • Wat hoort er wel wat hoort er niet in zo’n plan?
  • Hoe formuleer ik bepaalde zaken?

Check dan onze praktische doe-het-zelf-kit uit

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.