Over goede opleidingen en weinig resultaten deel 2

blog 2 (2)

Opleidingen leiden tot resultaat als deelnemers ook echt gaan toepassen wat ze geleerd hebben en zo de organisatieresultaten helpen te realiseren. Of wanneer ze zich gelukkiger voelen op hun werk, waardoor hun motivatie stijgt. De eerste blog in deze reeks ging over het belang om eventuele blokkades die resultaten in de weg staan, op te sporen en aan te pakken voor de opleiding begint. En wat de grote gevolgen zijn als dat niet gebeurt.

In deze en de volgende blog wil ik een aantal veelvoorkomende blokkades en mogelijke oplossingen bespreken.

1. Tijd als kritische succesfactor

Dit is zonder twijfel de grootste blokkade. Na de opleiding ontbreekt meestal de tijd om het geleerde in te oefenen en echt te verwerven. Er zijn vele oorzaken hiervoor. Soms gunnen deelnemers zichzelf deze tijd niet of ze onderschatten de tijd die ze nodig hebben. Veel vaker is het de directe leidinggevende die niet de ruimte en tijd geeft aan de medewerker om concreet aan de slag te gaan met de materie uit de opleiding.

Beschrijvingen van opleidingen vermelden wel de duur van een klassikale opleiding, maar geven zelden de tijd aan die een deelnemer bijkomend nodig heeft om tot echte resultaten te komen. Gewoon al deze vermelding zou leidinggevenden en deelnemers wijzen op de noodzaak van deze extra tijd. Het wordt nog interessanter als deze extra inoefentijd ook, net zoals de klassikale opleiding, ook echt ingepland wordt. Als een leidinggevende bovendien interesse toont voor de vooruitgang en de resultaten, is de kans op succes heel wat groter.

Vraagt een deelnemer om een opleiding bij te wonen? Vraag dan als leidinggevende dat de deelnemer bijkomend inoefentijd reserveert in zijn of haar agenda. Vraagt je leidinggevende jou om een opleiding te volgen? Onderhandel dan over extra tijd na de opleiding om je kennis en vaardigheden te verdiepen en om te zetten in resultaten.

2. De opleiding staat te ver van de werkpraktijk

De kansen op resultaten van een opleiding vergroten als de opleiding de omstandigheden van het dagelijkse werk van de deelnemers benadert. Dit is iets wat iedereen intuïtief begrijpt. Als datgene wat geleerd moet worden van levensbelang is, wordt er ook erg veel geld en tijd geïnvesteerd in het nabootsen van deze werkrealiteit. Denk maar aan de vliegsimulator voor piloten of het gebouw met verschillende verdiepingen die de brandweer bij oefeningen in de fik kan steken.

Het is jammer dat er soms niet wat meer moeite wordt gedaan om de werkrealiteit te benaderen bij andere opleidingen. Als dit niet gebeurt, moeten deelnemers namelijk bereid zijn om een grote vertaalslag te maken naar hun eigen werkpraktijk. Dat vraagt extra tijd (!) én extra moeite én dus extra motivatie.

Het is meestal niet zo moeilijk is om de werkpraktijk na te bootsen in een opleiding. Integreren van de dagelijks gebruikte formulieren, dezelfde ICT-tools, eigen teksten, concrete situaties die de deelnemers aanbrengen zijn hiervan enkele voorbeelden. Vaak is een bijkomend positief neveneffect dat formulieren en tools geoptimaliseerd worden of beter bekend worden bij de deelnemers. Voor de deelnemers is ook een job aid belangrijk: een reminder met een stappenplan, een video tutorial, een checklist…

Bij het ontwerpen van de opleiding is het dus noodzakelijk om zich voortdurend af te vragen: hoe integreren we de werkplek in deze opleiding?

Krijgen de deelnemers in jouw organisatie extra tijd om te oefenen en te verwerven?

Download gratis checklist

Welke blokkades verhinderen dat opleidingen een optimaal resultaat behalen? Deze checklist helpt je om de meest voorkomende blokkades op te sporen en aan te pakken voor de opleiding start. Een need-to-have en handig tooltje dus voor iedereen die opleidingen succesvol wil maken.

Klik hier voor de checklist

One thought on “Over goede opleidingen en weinig resultaten deel 2

  1. Ik vrees dat dit een blokkade is in de organisatie, zonder al te veel te willen veralgemenen. Ik merk wel op dat de direct leidinggevende hierin ofwel een faciliterende dan wel blokkerende factor speelt.
    In een traject van accreditering durft de nadruk te liggen op andere zaken dan wel de werkpraktijk. Zo las ik in de binnendeur van een kast (die per ongeluk openstond) in een werkpost: “Zijn we hier om alles af te vinken, of zijn we hier om voor onze cliënten te zorgen ?” Dit geeft voor mij aan dat het aspect ‘Bonding’ van het ABC van motivatie niet de plaats krijgt/heeft die het verdient.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.