Kwaliteiten en vaardigheden van de opleidingsverantwoordelijke van vroeger

l&d-2_o

Wat is de relatie tussen leren en opleiding in een organisatie? Het antwoord op deze interessante vraag geeft een inzicht in de rol van de opleidingsdienst of opleidingsverantwoordelijke. En vooral hoe die rol steeds sneller verandert. De eerste blog bekeek de shift in de focus van de opleidingsverantwoordelijke. Nu wil ik het hebben over de verandering in de rol zelf en in de vaardigheden van de opleidingsverantwoordelijke. Wat is de klassieke invulling van die rol en waarom kan dit vandaag voor problemen zorgen?

Vroeger

In een organisatie waar leren gelijkgesteld wordt met opleidingen volgen (in een opleidingslokaal of achter een computer), is de persoon die verantwoordelijk is voor de opleidingen het best gezegend met de volgende kwaliteiten en vaardigheden.

Sterke administratieve en proceduriële vaardigheden

Medewerkers opleiding laten volgen (= formeel leren) vraagt namelijk een hele administratie, registratie en opvolging. Je ziet daarom vaak dat opleidingsafdelingen ofwel nogal wat administratief personeel hebben of dat ze kiezen voor een verregaande automatisering van die administratie via een Learning Management System (LMS). Kritische geesten zeggen dat dit de kosten voor opleidingen heel erg de hoogte injaagt, zonder veel meerwaarde. Dezelfde geesten zeggen ook dat er vaak zedig gezwegen wordt over de hoogte van deze kosten.

Veel mensen kennen in de organisatie

Hoe meer mensen de verantwoordelijke voor opleiding kennen, hoe gemakkelijker ze hun behoeften op het vlak van ontwikkeling zullen uiten.

Mensenkennis en assertiviteit om de juiste vragen te stellen

Een verkeerde analyse van een opleidingsvraag leidt zelden naar oplossingen. Om tot de kern van een probleem te komen, is het soms nodig om moeilijke en/of gevoelige vragen te stellen.

Tussenpersoon voor externen

De opleidingsverantwoordelijke is vaak de enige tussenpersoon tussen de opleidingsleverancier en de organisatie. Een goede win-winrelatie opbouwen met deze externe partners is dan ook zeer belangrijk.

Didactische vaardigheden

Een goede opleiding ontwikkelen en geven, is geen klein bier. Het helpt dus erg als de opleidingsverantwoordelijke een opleidingsvoorstel en een opleider kan beoordelen op zijn didactische kwaliteiten. Bovendien zullen voor sommige opleidingen interne trainers ingeschakeld worden. Dat zijn specialisten die een helpende hand op het vlak van didactiek kunnen gebruiken. Steeds vaker zie je dat er van de opleidingsverantwoordelijke verwacht wordt sommige opleidingen ook zelf te kunnen geven. Zo willen organisaties het rendement van de afdeling opleidingen verhogen.

Sterke overtuigingsvaardigheden

Opleidingsverantwoordelijken moeten in dit ‘model’ voortdurend iedereen blijven overtuigen dat opleidingen de oplossing voor het gestelde probleem bieden.

Waarom deze vaardigheden niet meer volstaan

In een wereld waar echter zelfs de meest traditionele sectoren de ene ingrijpende verandering na de andere te verwerken krijgen, is er geen tijd om rond alle veranderingen opleidingen te zoeken en te laten volgen. En dat wordt nog bemoeilijkt door het feit dat we meer niet dan wel weten over toekomstige benodigde vaardigheden en kennis.

Bovendien zijn medewerkers steeds minder bereid om, nadat ze zelf een leerbehoefte hebben vastgesteld, lang te wachten op een eventuele oplossing via een georganiseerde opleiding. Heel wat medewerkers hebben in hun vrije tijd namelijk geleerd hoe ze op hun eentje goed en snel kunnen leren. Bovendien zijn ze bereid om dit via allerlei sociale media met anderen (collega’s of niet) te delen. Ze hebben met andere woorden formele opleidingen steeds minder nodig en zijn dus minder bereid om tijd en inzet te steken in opleidingen.

We leven dus in een tijdperk waar medewerkers informeel leren en sociaal leren als vanzelfsprekend vinden en daarvoor ook erkenning willen. Ze worden bij wijze van spreken steeds meer hun eigen opleidingsverantwoordelijke. Daarmee gaan ze de concurrentie aan met de bestaande, formeel erkende opleidingsverantwoordelijke. En weinig van de hierboven beschreven kwaliteiten en vaardigheden helpen de formele opleidingsverantwoordelijke bij het omgaan met dit spanningsveld.

In de volgende blog bespreek ik een aantal belangrijke vaardigheden voor de opleidingsverantwoordelijke van nu en morgen.

Hoe zie jij de veranderende rol van de opleidingsverantwoordelijke? Je kan je ervaring hieronder met ons delen.

l-d-vroeger-en-nu-opti

Kom er bij, er is nog plaats op de bank

Word lid, het is gratis

Benchmark-2

  • Stel je vragen en deel je ervaringen over verschillende onderwerpen in het forum.
  • Doe mee aan de uitdaging van de maand.
  • Krijg toegang aan een grotere waaier aan interessante instrumenten.
  • Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.