Delta B: of hoe verander je gedrag? – ATD 2019

Dereck Shirely en Katrin Naert op ATD 2019 Dereck Shirely en Katrin Naert op ATD 2019

Het uitgangspunt van Dereck Shirley is gekend: trainingen generen te weinig impact en dus ook te weinig ROI. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat mensen hun gedrag niet veranderen. Dat houdt ons dan weer tegen om ons volle potentieel te benutten. Dus Shirley is in de wetenschappelijke literatuur gedoken over gedragsverandering. Er zijn vele studies maar die zijn erg versnipperd en conclusies trekken is niet eenvoudig. Vandaar dat hij op basis van alle info die hij vond, zijn eigen model heeft gebouwd om gedragsverandering te bevorderen.

Dereck sprak trouwens altijd over Delta B, omdat de Griekse letter Delta voor verandering staat, dus Behavorial change. Ik vind dat wel iets hebben.

Met Dereck Shirley deed ik voorafgaand aan het bovenstaande foto-moment een vriendelijke babbel in het Nederlands. Hij is namelijk een Zuid-Afrikaan wiens moedertaal het Afrikaans is

RAMPed: een nieuw model voor gedragsverandering?

Een ‘ramp’ in het Engels is een helling die je gebruikt om een hoogte te overbruggen voor bijvoorbeeld rolstoel-en buggygebruikers. Het is dus een hulpmiddel en dat is natuurlijk de reden waarom Dereck Shirley voor dit letterwoorden heeft gekozen. De eerste 4 letters staan elk voor een pijler in zijn model.

Results

Action

  Mindset

     Paradigm

                             ed: efficacy development

 

Citaat ‘The deepest learning begins in the future. We need energy to learn. The purpose of Detla B is to ignite that future.

Maar, zegt Shirley: resultaten worden graag uitgedrukt in cijfers. Of nog sterker. Als we geen cijfers kunnen voorleggen, is er niet geleerd, vinden sommigen. Maar cijfers als resultaat zijn alleen nuttig als dat cijfer voor de ‘leerder’ in kwestie een betekenis heeft, als er een persoonlijke connectie is.

Actie

Voor Shirley is werk een gezamenlijke probleemoplossing met de bedoeling om zichtbare waarde te creëren. De actie in zijn model staat voor de actie van het probleemoplossend aspect. Het is belangrijk dat je een relevant probleem oplost en daarmee relevante waarde creëert. Bij leren is namelijk niet ‘vergeten’ het probleem maar wel het gebrek aan relevantie. Met andere woorden, je vergeet iets omdat het niet relevant is voor jou.

Mindset

Dit is de blinde vlek in L&D, volgens de spreker. L&D vindt namelijk dat de mindset van de leerder niet het probleem van L&D is. Mindset zijn de verhalen die we onszelf influisteren over wie we zijn en wat we kunnen. Daarom moeten we onze leerder leren om een verhaal van ‘agency’ te vertellen tegen zichzelf: Ik ben in staat om dingen te laten gebeuren. ‘Agency’ is een term uit de sociologie die in het Nederlands vertaald wordt als handelingsvermogen. Het is het vermogen van een persoon om onafhankelijke handelingen te stellen en zijn/haar eigen keuzes te maken.

Paradigma

Door op een andere manier naar dingen kijken, veranderen de dingen waarnaar we kijken.

Shirley gaf hiervan het volgende voorbeeld. Als je als verkoper gelooft dat verkopen een kwestie is van de koper te overtuigen dan ga je overtuigen. Als je echter gelooft dat verkopen een kwestie is van oplossingen aanbieden, dan spreek je met de klant over zijn problemen en oplossingen daarvoor.

Grote leermomenten zorgen bij leerders altijd voor een shift in paradigma.  Wil je Delta B, dan is het belangrijk om mensen te leren kijken met een nieuwe bril.

Ed: effectiviteit ontwikkeling.

Als je gewerkt hebt aan deze 4 pijlers is het vervolgens een kwestie van competentie te verwerven in het nieuwe gedrag. Oefening baart kunst, met andere woorden.

Mijn conclusie

Dit praatje bracht voor mij heel wat bekende inzichten op een interessante manier samen. Bij het ontwerpen van een leerevenement kan je zeker met een aantal van deze inzichten aan de slag. Zo kan je deelnemers laten nadenken over wat de vooropgezette resultaten voor hen zouden betekenen of hen tools aanreiken zodat ze geloven dat ze de resultaten kunnen bereiken.

Actief werken aan een ander blik op het probleem is inderdaad ook iets wat extreem nuttig is. Ik heb dit trouwens al honderden keren life meegemaakt in een training: het moment dat er een zeer grote, waardevolle euro valt bij een deelnemer. Het kan zijn dat deze deelnemer het verhaal in kwestie al vaak heeft gehoord maar dat hij of zij toen nog niet klaar was voor het inzicht.

Voor mij zijn dergelijke momenten trouwens één van de meest bevredigende aspecten van het trainerschap.

Gratis e-book

ebook-learnie

Bereid je selectiegesprek met opleidingsleveranciers goed voor met deze 10 + 10 slimme vragen.

Download hier gratis

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.