Ben jij een learnatic?

Sebastian-_216_small

‘Unleashing learnatics’ door dr. Sebastian Bailey was één van de presentaties die 2 keer geprogrammeerd waren en dat is zeer terecht. Baily is niet alleen een getalenteerd en entertainend spreker. Hij heeft ook interessante dingen te vertellen.

De focus van zijn presentatie dit jaar lag op de learnatics. Dit zijn de ‘lunatics’ van het leren, diegene die gek zijn op leren en er bijzonder goed in zijn. Volgens Bailey – en veel anderen trouwens – doen we er goed aan om het gedrag van de learnatics goed te bestuderen want het vermogend leren van werknemers is datgene wat organisaties doet overleven.

De gemiddelde levensduur van een Fortune 500 bedrijf was in 1961 nog 66 jaar. Nu is het minder dan 18 jaar.

Bailey beweert dat learnatics 3 soorten eigenschappen hebben die je best in jezelf kan stimuleren.

 1. Nieuwsgierigheid

Learnatics hebben een open mind bij uitdagingen. Zij zijn enthousiast over veranderingen maar kijken er kritisch naar. Zij werken er ook actief aan om datgene wat ze nog niet weten te verminderen.

Koester dus je eigen nieuwsgierigheid door de gaten in je kennis aan te pakken. Hou je bezig met grote ‘Wat als … vragen’ en zoek actief het gezelschap op van mensen die ook graag op deze manier denken.

2. Vindingrijkheid

Een learnatic ontwikkelt voor het leren een strategie en gaat reflecteren over wat hij of zij geleerd heeft.  Vaak maken ze individueel heel wat vooruitgang en werken ze pas in een latere fase samen met anderen. Die vindingrijkheid uit zich ook doordat ze een breed scala aan bronnen voor info raadplegen.

Je kan je eigen vindingrijkheid aanscherpen door een probleem op verschillende manieren proberen op te lossen. Gebruik het ongemakkelijk gevoel dat je bij iets hebt als een trigger om in gang te schieten en het aan te pakken. Hou daarbij altijd het oorspronkelijk doel voor ogen en baken op voorhand af hoeveel tijd je in iets steekt.

3. Vasthoudendheid

De learnatic spant zich extra in om een positief resultaat te verkrijgen. Tegenslagen houden hem of haar daarbij niet tegen, ze blijven ervoor gaan. Ze zijn dan ook in staat om ook langetermijndoelstellingen te halen.

Word zelf vasthoudend door op zoek te gaan naar successen, ook al zijn het kleintjes.  Bekijk falen als een manier van leren. En kom je onderweg tegenstrijdige doelstellingen tegen? Laat deze dan vallen en verscherp je focus op het oorspronkelijke doel.

En organisaties?

Bailey ziet organisaties waar de learnatics gekoesterd worden waardoor ze soms de organisaties (terug) leven in blazen. Hij ziet er echter ook waar de aanwezige learnatics vertrappeld worden. In deze laatste organisaties wordt leren eerder afgeblokt dan gestimuleerd.

Lerende organisaties stimuleren en koesteren  leren als een dagelijkse gewoonte, ze promoten elke ervaring als een mogelijkheid om te leren. Maar dit leren moet wel echte, reële problemen oplossen.

Verder nemen lerende organisaties slimme risico’s. Zij moedigen het delen en uitproberen van nieuwe ideeën actief aan. Meer nog, ze belonen het beredeneerd nemen van risico’s om zo nieuwe opportuniteiten te ontdekken en ontsluiten.

Leren, zegt Bailey ten slotte, is een iteratief proces ofwel een proces dat zichzelf herhaalt. Zo leren medewerkers dat ze kunnen groeien. Het is daarbij belangrijk dat het proces gelauwerd wordt en niet zozeer een persoon. Daar hoort het vieren van fouten bij.

Bailey heeft de beststeller ‘Mindgym – Achieve more by thinking differently’ geschreven (ISBN-978-0-06-233145-8 –uitgeverij ‘Harper one.

Hij is ook de grote baas van The Mindgym Company.

 

Kom er bij, er is nog plaats op de bank

Word lid, het is gratis

Benchmark-2

  • Stel je vragen en deel je ervaringen over verschillende onderwerpen in het forum.
  • Doe mee aan de uitdaging van de maand.
  • Krijg toegang aan een grotere waaier aan interessante instrumenten.
  • Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.