5 momenten van leren 2/3 – L&D klassieker

In de vorige blog over dit onderwerp hebben we de 5 verschillende momenten van leren (Bob Mosher en Conrad Gottfredson) uitgebreid toegelicht. De eindvraag daar is het startpunt voor deze blog: Organiseer jij als L&D’er ondersteuning voor deze 5 momenten van leren?

Heel lang heeft L&D zich alleen bezig gehouden met het organiseren van formeel leren: opleidingen, coachings, workshops, lunchssessies,…. Kenmerkend voor formeel leren is dat ze uitgaan van L&D (of HR of de organisatie). Vaak is er een uitnodiging en een tijdspad en de inhoud wordt bepaald door L&D/HR. Ook e-learning is een vorm van formeel leren. Dit formele leren houdt zich vaak enkel en alleen bezig met 2 welbepaalde momenten van leren.

5 momenten van leren 2

Zoals de voorbeelden uit de vorige blog aantonen, situeren de 3 andere momenten van leren zich veel meer in de ‘leren van elkaar’ sfeer. Dit noemen we informeel leren wat tijdsgewijs veel meer voorkomt, quasi voortdurend zelfs.  Het gebeurt wanneer je het niet verwacht, het is niet gepland en inhoudelijk niet gestuurd door anderen dan de medewerker zelf.

5 momenten van leren 3

Alhoewel het aandeel formeel leren in het geheel, dus kleiner is, krijgt formeel leren in organisaties vaak de meeste focus en de meeste middelen. Voor een stuk is dat logisch. Klassikale opleidingen organiseren en goede e-learning ontwikkelen, is een dure bezigheid.

Tegelijkertijd is het ook waar dat informeel leren in heel wat organisaties stiefmoederlijk en zelfs met argwaan wordt bekeken.

Informeel leren is namelijk veel meer zelfgestuurd. Medewerkers voelen een behoefte en willen daarmee onmiddellijk aan de slag. Op dat moment is de motivatie om te leren erg hoog… tot blijkt dat het een frustrerende opdracht is. (omdat ze de gezochte informatie met een oplossing niet vinden op intranet bijvoorbeeld). Medewerkers haken snel af, zeker als deze negatieve ervaring zich een paar keer herhaalt. Ze zullen het opgeven om een probleem opgelost te krijgen of om iets dat ze gehoord/geleerd hebben, ook concreet toe te passen.

Vandaar dat het belangrijk is voor organisaties om ook dit informele leren te erkennen en te ondersteunen, om daar ook middelen en inspanning in te steken. Sterker nog, lerende organisaties omarmen en ondersteunen alle 5 momenten van leren. Hoe kan je dit doen als organisatie?

Moment van leren Old school Nieuwere vormen
Ik leer iets nieuw Opleiding, training, coachings, e-learning Moocs, online opleidingen,
Ik wil meer leren Medewerker gaan zelf op zoek naar extra info Communities of Practices, lijst met boeken of interessante sites, how-to video’s
Ik pas iets toe Medewerker probeert en vraagt al dan niet hulp van collega’s of zoekt info op intranet/internet Job aids, reminders, how-to video’s, luidop werken met collega’s, hackatons,
Ik los een probleem op Medewerker komt een probleem tegen en zoekt oplossing via collega, intranet of internet Hackatons met collega’s, FAQ’s of troubleshooting info op intranet, how to’s, interne helpdesk,
Er is iets veranderd Roadshows, infosessies, opleiding, interne communicatiekanalen Medewerkers betrekken bij en tijd geven om verandering te integreren, werken aan verandering organisatiecultuur.

Katrin Naert (foto Christa Claessens)

Leg je vraag/probleem/uitdaging binnen L&D voor en ik denk graag met je mee!

Heb je een idee dat je wil aftoetsen met een expert?
Zit je vast met je opleidingsplan?
Heb je twijfels bij de manier waarop je je opleidingen evalueert?

Aarzel dan niet en maak een afspraak voor een
‘Kwartiertje-sparren-met-Katrin’ via Skype of telefoon.

Kwartiertje met Katrin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.